Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw én energetische renovaties.

Primeurs is erkend bij SKH, wij stellen voor u het dossier op en doen nadien de meting.

Eerst en vooral moet er een voorontwerp opgemaakt worden, dit is eigenlijk een principe schets. Waarbij alle toevoer en doorstroom en afvoer openingen worden aangeduid.

Daarna moet alles op de werf opgemeten worden, hierbij moeten wij doorgeven wanneer wij aanwezig zijn zo doet SKH frequent controles om te controleren dat wat wij rapporteren overeenstemt met de realiteit.

Toevoeropeningen – zijn de raamroosters typisch bij systeem C.

Doorstroomopeningen – zijn bij zowel systeem C als D aanwezig, bij deuren moet dit min 70 cm²!

Afvoer en toevoer debieten – bij systeem C enkel afvoer debieten worden opgemeten, systeem D omvat zowel toevoer als afvoer debieten.

Typische debieten

Leefruimte / slaapkamer = oppervlakte x 3,6 (met een max van 75 m³/h voor slaapkamer en 150 m³/h voor leefruimte

Keuken = 75 m³/h afzuiging

Badkamer / berging = 50 m³/h

Toilet = 25 m³/h

Ga naar de inhoud